Beaivváš sámi teáhter viser "Gurut guvlui Heahtás" høsten 2014. Premiere er i Kautokeino 3.oktober, med påfølgende turne. 

Dramatikeren gleder seg veldig!

I forbindelse med Kautokeino  sámiid searvi sin feiring av de første 50 årene, viser vi ČSV-republihkka på Alfreds kro lørdag 1.februar kl. 17.30. Billetter fåes fra sameforeninga.

 

thumb CSVemblem