Våren 2018 har jeg konserter med Cohen på samisk. Konsertene er på samisk hus i Oslo onsdag 28.2. kl.20.00, Miljøbygget i Tana torsdag 8.3. kl. 20.00, Senter for nordlige folk i Manndalen fredag 9.3. kl. 20.00 og på Prelaten i Tromsø lørdag 10.3. kl. 16.00 (NB!  Ettermiddagskonsert!)

Det blir flere forestillinger med Ujus Unni - det sjenerte multebæret. Forestillingene er på nordsamisk. De skjer på biblioteket i Tana onsdag 21.mars og biblioteket i Nesseby torsdag 22.mars. 

Nå starter en omfattende lesningsturne med prosjektet Sabmie Ovttastuvvon Siiddat. Første lesning blir på Samovarteatret i Kirkenes mandag 19.mars kl. 19.00.  Se egen artikkel om SOS-prosjektet.

Det er foreløpig ikke planlagt flere foredrag om Elsa Laula Renberg, men det går an å bestille.