I forbindelse med Kautokeino  sámiid searvi sin feiring av de første 50 årene, viser vi ČSV-republihkka på Alfreds kro lørdag 1.februar kl. 17.30. Billetter fåes fra sameforeninga.

 

thumb CSVemblem