Beaivváš sámi teáhter viser "Gurut guvlui Heahtás" høsten 2014. Premiere er i Kautokeino 3.oktober, med påfølgende turne. 

Dramatikeren gleder seg veldig!