Jeg har vært såpass opptatt med å jobbe for Márkomeannu i sommer at jeg ikke har huska på å legge ut informasjon om prosjektet. Men her kommer en grundig og velinformert gjennomgang av hvordan det ble. Dette var en god del av det vi prøvde å få til. Det eneste som mangler i artikkelen, er at den fantastiske scenografen Mari Lotherington blir nevnt. Så herved nevner jeg henne. 

http://www.scenekunst.no/sak/utfordrende-framtidsfiction/

Jeg skal delta både på åpningsseremonien og på Pils & Poesi. Jeg gleder meg!

 

Mer om Pils og poesi her:

Elsa omslag svensk

Nå kommer Elsa Laula-biografien på svensk!  Den gis ut på Gaaltije, Östersund, onsdag 8.juli. Arrangementet varer fra 14.00-17.00.  Jeg holder er kort foredrag om Elsa, om bokas tilblivelse, og det er åpent for spørsmål og diskusjon. Boksalg og signering.

Velkommen!