Jeg har vært såpass opptatt med å jobbe for Márkomeannu i sommer at jeg ikke har huska på å legge ut informasjon om prosjektet. Men her kommer en grundig og velinformert gjennomgang av hvordan det ble. Dette var en god del av det vi prøvde å få til. Det eneste som mangler i artikkelen, er at den fantastiske scenografen Mari Lotherington blir nevnt. Så herved nevner jeg henne. 

http://www.scenekunst.no/sak/utfordrende-framtidsfiction/