SOS
Scenetekst fra Sabmie Ovttastuvvon Siiddat!

Kategori
Lávdeteaksta Scenetekst
Dato
7. april 2018 13:00
Adresse
Senter for nordlige folk / Davvi álbmogiid guovddás - Gnr 35 Bnr 75,
9144 Samuelsberg, Norge
Telefon
907 75 219

Sabmie Ovttastuvvon Siiddat. Det eldste og mektigste riket i Europa. Russlands nærmeste allierte, og søsterfolk av bøffelfolket på Tatankas enorme sletter i vest. -Men er alt bra i dette matriarkatet? Eller bør den store høvding Sagka 28 lytte litt til det plagsomme moskusfolket, dette mikroskopiske selvtitulerte urfolket som bor i og på Dovre? Kan de ikke bare flytte seg litt, slik at staten får utvide Dovre diamantgruver? Det kan da ikke være så himla nøye med beitet til moskusene? Det er jo plass nok!

 
 

Alle dager

  • 7. april 2018 13:00