Jeg har vært såpass opptatt med å jobbe for Márkomeannu i sommer at jeg ikke har huska på å legge ut informasjon om prosjektet. Men her kommer en grundig og velinformert gjennomgang av hvordan det ble. Dette var en god del av det vi prøvde å få til. Det eneste som mangler i artikkelen, er at den fantastiske scenografen Mari Lotherington blir nevnt. Så herved nevner jeg henne. 

http://www.scenekunst.no/sak/utfordrende-framtidsfiction/

I will give lectures, conserts, a tour with the library bus and other.

Check the calendar to see what's happening!

I will take part in the Márkomeannu-festival in Skánik this year.  I will appear both during the opening ceremony and on the Beer & Poetry- happening.  More about the latter here:  (Sadly, only in norwegian or sami, not in english.)