Jeg har vært såpass opptatt med å jobbe for Márkomeannu i sommer at jeg ikke har huska på å legge ut informasjon om prosjektet. Men her kommer en grundig og velinformert gjennomgang av hvordan det ble. Dette var en god del av det vi prøvde å få til. Det eneste som mangler i artikkelen, er at den fantastiske scenografen Mari Lotherington blir nevnt. Så herved nevner jeg henne. 

http://www.scenekunst.no/sak/utfordrende-framtidsfiction/

I will give lectures, conserts, a tour with the library bus and other.

Check the calendar to see what's happening!

I will take part in the Márkomeannu-festival in Skánik this year.  I will appear both during the opening ceremony and on the Beer & Poetry- happening.  More about the latter here:  (Sadly, only in norwegian or sami, not in english.)

ElsaLaulaHA

The biograhy on Elsa Laula is finally out in swedish!  We publish the book at Gaaltije in  Staare/Östersund, wednesday July 8th from 2pm  till 5 pm. I will give a short speech about Elsa Laula and about the book. Everyone can ask me about the book, writing process etc. We sell booka, and I sign them for those who would like me to.

Welcome!

Is the biography on the sami political pioneer Elsa Laula Renberg.

It is written in norwegian, and will also be released in swedish shortly.

It is available in the Authors Publishers net shop here: