Avisa Finnmarken har en reportasje fra visninga i Varangerbotn 14.oktober

her: