Nå har vi vist ČSV-republihkka for våre første pulikummere. De har kommet med sine tilbakemeldinger, og vi jobber videre med de siste justeringene. Premieren er fredag 22.november kl.19.00 på Skiippagurra grendehus. Vi har også åpen generalprøve torsdag 21.11. kl. 19.00, og da viser vi stŧkket til halv pris. Det er på Skiippagurra grendehus det skjer!

Her er noen bilder fra prøvene, og en bit av sangen "Leat go oaidnemeahttun álbmot?"  Hvis du vil høre flere nye sanger og mer om hvordan livet i en egen samisk stat kunne vært, må du endelig komme og se stykket vårt. 

Turneplan:

Ohcejogas áilegasvisttis sotn. 24.11. tii. 18.00 suoma áigge
Anáris Hotel Kultahovis vuos. 25.11. tii. 19.00 s.á.
Kárášjogas Rypas maŋŋeb. 26.11. tii. 19.00 n.á.
Guovdageainnus Thon Hoteallas gask. 27.11. tii. 19.00. n.á.
Gárasavvonis Dosan-báikkis bearj. 29.11. tii. 18.00 ruoŧa áigge
Olmmáivákkis DÁG:s láv. 30.11. tii. 19.00. n.á.
Romssas Rådstuas sotn. 1.12. tii. 19.00. n.á.

I Manndalen er det forhåndsreservering gjennom senter for nordlige folk. I Tromsø er det forhåndssalg gjennom www.raadstua.no. Alle andre steder selger vi billetter utelukkende i døra. Vi har dessverre ikke kortløsning, så husk husk husk: Cash is king!

Bures boahtin min ČSV-republihkkii!

 

  thumb CSVemblem 

bilde5

IMG 9694

 trio cropped