2010: Samisk skolehistorie 4 - artikkelen Seidajok - et godt tilbud som ble nedlagt.

2010: MonolUng. Antologi.

Min tekst heter Fornorskningsoffer.

Transit forlag

eatnanspappastallan

2009. Eatnanspáppastallan.

Enakter scenetekst, oppført av Soapmásat ved Deanu kulturskuvla/Tana kulturskole 2009.

Representerte Norge ved Nordisk barneteaterfestival på Færøyene i 2009.

2010: Sárá beaivegirji, barne-og ungdomsroman, også gitt ut på lydbok. Også gitt ut på lule- og sørsamisk som bok og lydbok. Gitt ut som bok på norsk under tittelen Saras dagbok.

Saras dagbok

2009. Artikkelen I Tana tar sameforeningene ansvar.