Samisk skolehistorie 5 kom ut 6. desember 2012.

Boka kan bestilles på www.davvi.no og ligger også ute på nett på http://skuvla.info