2010: Samisk skolehistorie 4 - artikkelen Seidajok - et godt tilbud som ble nedlagt.