eatnanspappastallan

2009. Eatnanspáppastallan.

Enakter scenetekst, oppført av Soapmásat ved Deanu kulturskuvla/Tana kulturskole 2009.

Representerte Norge ved Nordisk barneteaterfestival på Færøyene i 2009.